Za stanovništvo

PRAVILA KORIŠĆENJA I PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Hvala Vam što koristite naš sajt https://vaznajepaznja.wiener.co.rs/, u daljem tekstu „Stranica“ ili „Sajt“ . Korišćenjem web sajta ili na drugi način prihvatanjem ovih uslova, pristajete na opšte uslove korišćenja sajta kompanije Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd ...u daljem tekstu „Kompanija“. Vaš ugovorni odnos sa Kompanijom se zasniva na ovim uslovima korišćenja usluga kao i na eventualnoj ugovornoj bazi sa Kompanijom.

Pravila korišćenja

Sve što Korisnici treba da učine jeste da na Sajtu objave svoju čestitku preko forme za kreiranje čestitke. Potrebni uslovi za korišćenje forme za kreiranje čestitke su da korisnik unese svoje ime, prezime, email adresu, ime i prezime primaoca, email primaoca, kao i da prihvati uslove korišćenja Sajta i načina obrade ličnih podataka. Korisnici dobrovoljno ostavljaju svoje podatke (ime, prezime, email adresu), kao i podatke primaoca (ime, prezime, email adresu). Kompanija ima pravo da ukloni sadržaj Korisnika i diskvalifikuje onog Korisnika koji je uradio neku od sledećih stvari:
  1. Koristio lažne podatke u takmičenju
  2. Ponašao se neetički prilikom korišćenja Sajta (pod neetičkim ponašanjem smatra se korišćenje vulgarnih izraza, slika ali i korišćenje neetičkih sredstava)
  3. Kompanija može koristiti tehničke mere i limite da bi zaštitio konkurs u slučaju neetičkog izažavanja i korišćenja neetičkog ponašanja.
Kompanija će u slučaju potrebe kontaktirati Korisnike preko email adresa koje su dostavili. Korisnici daju saglasnost Kompaniji da može koristiti i obrađivati njihove lične podatke isključivo za svrhu ovog Sajta. Saglasnost se daje nakon pročitane izjave saglanosti i klikom na dugme ‘’pošalji podatke”, kao i klikom na dugme predviđeno za davanje saglasnosti. Svi Korisnici prihvataju da njihovi lični podaci budu čuvani na serverima Organizatora. Svi lični podaci koji budu sakupljeni od strane Kompanija biće čuvani u skladu sa lokalnim zakonima i čuvaće se do 12 (dvanaest) meseci od završetka trajanja digitalne kampanje, nakon čega će biti izbrisani. Kampanja “Važna je pažnja“ na Sajtu traje od 17.12.2020. do 07.01.2021. godine.

Sadržaj Sajta

Sadržaj Sajta je u isključivom vlasništvu Kompanije, te svaku promenu, izmenu podataka, delova stranice i slično, Kompanija zadržava pravo da napravi bez prethodnog obaveštavanja Korisnika, te postavljanjem istih podataka na stranicu, oni postaju zvanični podaci kompanije. Nije dozvoljeno kopiranje, korišćenje ili umnožavanje žigova, fotografija (pozadinskih i fotografija i svih drugih fotografija), dizajna stranice, ili dizajna njenih delova kao i  tekstualnog sadržaja (a o čemu ovim putem obaveštavamo sve korisnike sajta), bez izričite pismene saglasnosti Kompanije. Neovlašćeno korišćenje sadržaja Sajta podleže krivičnoj i obligaciono pravnoj odgovornosti. Kompanija nije odgovorna za sadržaj Korisnik postavi na Sajtu. Kompanije neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu i gubitke bilo direktno ili indirektno, a koji budu nastali objavljivanjem sadržaja od strane Korisnika, preko formi na Sajtu. Prava intelektualne svojine koja proističu iz korišćenja žiga drugih kompanija koje Kompanija dozvoljava i postavlja na svom sajtu su u isključivom vlasništvu tih kompanija, te ih korisnik Sajta može postavljati isključivo uz dozvolu kompanija vlasnika prava intelektualne svojine i pojedinaca vlasnika prava intelektualne svojine. Samim tim, Kompanija ne odgovara ni za sadržaj istih niti za obaveze prema drugim licima povodom ovih imovinskih prava kompanija.

Cookies i Google analitika

Ova internet stranica može koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja usluga. Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Sajtu u potpunosti je Vaša. ‘Kolačići’ (‘cookies’) su male datoteke koje Vaš internet pregledač čuva na disk prilikom posete našeg Sajta. To omogućuje našem Sajtu da prepozna Vaš računar kada nas sledeći put posetite, kako bismo vam unapred ponudili personalizirano iskustvo prilikom posete Sajta. Korišćenjem Sajta dajete dozvolu i pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njene mogućnosti Vam mogu biti nedostupne. Kolačići nisu usmereni na špijuniranje korisnika i ne prate sve što korisnik radi te nisu zlonamerni kod ili virus. Takođe, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu sačuvati lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti sačuvane – web stranice ne mogu pristupiti vašim ličnim informacijama i datotekama na Vašem računaru. Naš Sajt koristi Google Analyitics da bi nam pomogao da analiziramo korišćenje našeg sajta. Google Analytics iskorišćava kolačiće da prikupi osnovne log informacije sa interneta i informacije o ponašanju posetilaca našeg sajta u sklopu anonimne forme. Informacije koje prave kolačići o vašem korišćenju našeg sajta (u šta spada IP adresa) se prosleđuju Google-u. One se koriste da bi se sastavili statistički izveštaji o aktivnosti sajta da bi se procenilo korišćenje sajta od strane korisnika, to se radi da bi se se otkrio broj posetilaca različitih delova sajta da bi se dalje poboljšao sajt i bio efikasniji. Te informacije se sakupljaju na takav način da niko nije identifikovan i mi ne vršimo bilo kakav pokušaj da identifikujemo posetioce našeg sajta. Kompanija na Sajtu može koristiti vlastite kolačiće i Google Analytics kolačiće. U izuzetnom slučaju uz dozvolu Kompanije, na Sajtu se mogu postavljati kolačići od strane trećih lica. Kompanija garantuje da u eventualnom korišćenju kolačića trećih lica neće zadirati u privatnost Korisnika niti će dozvoliti da isti sakupljaju bilo kakve lične podatke Korisnika. Ukoliko se ne slažete sa našom politikom korišćenja kolačića iste možete isključiti preko opcija internet Pregledača. Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti kolačiće na vašem računaru. Postavke za kolačiće mogu se kontrolisati i konfigurisati u Vašem internet pregledaču izborom Alati-Opcije-Kolačići, što može varirati u zavisnosti od instaliranog pregledača.

Plaćanje

Sajt je isključivo prezentacione prirode. Prihvatanjem uslova korišćenja ne dajete pristanak za bilo kakva plaćanja prema Kompaniji niti Kompanija ima prava da zahteva bilo kakvu naknadu za korišćenje sajta.

Zabranjeno je:

Kompanija zadržava pravo da ne odgovori na ovakve zahteve kao i da obriše sporne sadržaje ukoliko proceni da je reč o jednoj od zabranjenih aktivnosti usmerenih prema Sajtu ili Kompaniji.

Merodavno pravo

Za sve odredbe ovih opštih uslova koje se iz nekog razloga ne mogu primeniti u konkretnom slučaju, primeniće se odredbe koje u skladu sa smislom ovih opštih uslova kao i važećim zakonima Republike Srbije u obostranu korist korisnika i Kompanije najbolje rešavaju postojeći problem. U slučaju spora korisnici i Kompanija su saglasni da će rešenje tražiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu. Kompanija zadržava pravo da promeni ove opšte uslove u bilo koje vreme uz prethodno obaveštenje Korisnicima preko sajta Kompanije najkasnije u roku od 15 dana pre promene. Kompanija se obavezuje da promene uslova neće primenjivati retroaktivno. Ukoliko se korisnik ne složi sa novim uslovima u tom slučaju mora prestati da koristi naše usluge U slučaju promene imena Kompanije ili web sajta važiće ovi uslovi korišćenja sve do donošenja izmena istih.

Informacija o obradi podataka o ličnosti i kontakt podaci

Više o načinu obrade ličnih podataka od strane Kompanije možete pročitati na sledećem linku. Za pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pisati na email adresu zastitapodataka@wiener.co.rs

Završne odredbe

Kompanija zadržava pravo promene ove Politike privatnosti. U slučaju da dođe do izmene postojeće Politike privatnosti, blagovremeno ćemo vas obavestiti na uočljiv način. Ljubazno Vas molimo da povremeno proverite eventualne izmene ove Politike privatnosti kako biste bili pravovremeno informisani o njenim promenama.

Pristanak na obradu

Potvrđujem da sam pročitao/la ova Pravila korišćenja i prikupljanja podataka o ličnosti i dajem saglasnost na iste slanjem upita odnosno označavanjem kućice „Prihvatam Pravila korišćenja i prikupljanja i obrade podataka o ličnosti“. Takođe dajem izričitu saglasnost na prikupljanje podataka o ličnosti slanjem upita i na druge načine davanjem svojih ličnih podataka Kompaniji, a sve u zajedničkom interesu mene i Kompanije odnosno, u cilju zaključenja ugovora ili izvršenja istog. Saglasan/na sam da navedene podatke o ličnosti Kompanija može prikupljati i bez mog posebnog odobrenja, odnosno, bez pismenog pristanka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om, ali svakako, opreza radi, dajem ovu izričitu saglasnost na prikupljanje podataka o ličnosti pod navedenim uslovima.